Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020
 
Lãnh đạo đơn vị
1Nguyễn Hồng LĩnhUVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
2Nguyễn Thị YếnPhó Bí thư Tỉnh ủy
3Nguyễn Văn TrìnhPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
4Đỗ Văn BửuUV BTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
5Lưu Tài ĐoànUV BTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
6Nguyễn Văn ĐồngUV BTVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ
7Trần Đình KhoaUV BTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
8Nguyễn Thành LongUV BTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9Bùi Thanh NghĩaUV BTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh
10Lê Tôi SủngUV BTVTU, Giám đốc Công an tỉnh
11Nguyễn Văn ThọUV BTVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
12Mai Ngọc ThuậnUV BTVTU, Bí thư Thành uỷ Vũng Tàu
13Lương Trí TiênUV BTVTU, Bí thư Thành uỷ Bà Rịa
14Nguyễn Văn XinhUV BTVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
15Phạm Phú ÝUV BTVTU, Chỉ huy Trưởng BCHQS Tỉnh