Liên kết site Liên kết site
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Thành ủy Vũng Tàu: Quán triệt chuyên đề học tập Bác năm 2017
08:00 | 17/04/2017 Print   E-mail    

Sáng 15-4, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai các nội dung: quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên nhân, hình thức, biểu hiện cụ thể, hậu quả, tác hại và các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15150537