Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  17430043
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Đoàn công tác Huyện ủy Đất Đỏ làm việc với xã Long Tân
09:02 | 13/09/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 7/9, Đoàn công tác Huyện ủy Đất Đỏ do ông Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.
 
Toàn cảnh buổi làm việc. 
Báo cáo với Đoàn công tác, ông Hồng Như Vàng – Bí thư Đảng ủy xã Long Tân cho biết, với những nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, 9 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hầu hết đều đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt trên 424 tỷ đồng, tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp – nuôi trồng thủy sản tăng 1,53%, doanh thu thương mại – dịch vụ tăng từ 3,74% -10,31%, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng 4,85%; tổng thu ngân sách trên địa bàn gần 400 triệu đồng, đạt trên 81% nghị quyết đề ra; công tác chăm sóc, thu hoạch, vụ đông xuân và gieo sạ vụ hè thu được triển khai thực hiện tốt, tình hình phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi mang hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện nghiêm túc; hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức tương đối sôi nổi; quốc phòng – an ninh được ổn định và giữ vững; xã đảm bảo duy trì, giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, trong đó mức thu nhập bình quân đầu người/năm hiện đạt 39 triệu đồng; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn và quy hoạch các chức danh chủ chốt được cấp ủy thường xuyên quan tâm thực hiện đúng theo quy trình; công tác phát triển đảng viên đạt trên 83% kế hoạch năm. Hoạt động của HĐND xã được thực hiện đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, thường xuyên tổ chức tiếp công dân và duy trì giám sát các lĩnh vực liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn. Mặt trận và các đoàn thể không ngừng củng cố tổ chức, hoạt động có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào do địa phương phát động…
 
Ông Hồng Như Vàng - Bí thư Đảng ủy xã Long Tân phát biểu tại buổi làm việc.
 Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác, lãnh đạo một số ban, ngành của huyện, xã đã thảo luận những nội dung liên quan đến việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy;  tình hình an ninh trật tự, công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng cốt cán trên địa bàn; công tác vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và môi trường cảnh quan tại chợ, khu dân cư; các hình thức kinh tế hợp tác; việc quy hoạch trong chăn nuôi, việc nâng cấp các tuyến đường, tuyến kênh phục vụ sản xuất và lưu thông của người dân; việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự chủ đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội, không nên ỷ lại vào các chính sách của nhà nước, chí thú làm ăn để cải thiện kinh tế gia đình; đồng thời, các đại biểu cũng quan tâm thảo luận về tình hình hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thể thao – HTCĐ hiện nay…
 
Đánh giá những kết quả đạt được, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, ông Hồ Văn Lợi – Bí thư Huyện ủy – Trưởng đoàn công tác lưu ý địa phương trong việc xây dựng báo cáo theo bố cục rõ ràng, đưa vào các kiến nghị cụ thể hơn; trong 3 tháng còn lại của năm 2017, địa phương cần tập trung rà soát lại các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã gắn với Nghị quyết của Huyện ủy, HDND huyện, nhất là các chỉ tiêu mà UBND huyện giao cho đia phương trong năm, đến nay tiến độ thực hiện như thế nào để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra; tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyên đề 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; rà soát bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ trong quy hoạch 2015-2020; tập trung củng cố các tiêu chí, nhất là tiêu chí nâng cao đời sống nhân dân. Trong lĩnh vực kinh tế, Trưởng đoàn đề nghị, địa phương cần nhanh chóng phối hợp với các ngành của huyện củng cố lại hợp tác xã nông nghiệp, lập đề án để phát triển trang trại gắn với sản xuất nông nghiệp công nhệ cao; đồng thời, quan tâm tạo việc làm cho thanh niên trong độ tuổi lao động, giải quyết các chương trình kinh tế cho hộ sản xuất vay vốn và hỗ trợ tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế; thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh mương, hệ thống giao thông để đáp ứng yêu cầu sản xuất và đi lại của người dân; nhanh chóng liên hệ các ngành chức năng của huyện để thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Về văn hóa - xã hội, địa phương cần đẩy mạnh công tác an sinh, nắm rõ hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào… để kịp thời hỗ trợ; có giải pháp nâng cao hoạt động Trung tâm VH-TT-HTCĐ; quan tâm an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động tôn giáo. Đối với lĩnh vực quốc phòng – an ninh, đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2018; đảm bảo trật tự, tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tiếp công dân, hòa giải trong cộng đồng dân cư. Trong công tác xây dựng Đảng, ông đề nghị, Đảng ủy địa phương, triển khai đưa vào các tiêu chí để đánh giá kiểm điểm, phân loại cuối năm; quan tâm công tác phát triển Đảng; đảm bảo công tác xây dựng Đảng, thường xuyên kiểm tra đảng viên để giáo dục, uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó, các Đoàn thể của xã cần quan tâm nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời phản biện, tăng cường xây dựng lực lượng cốt cán, vận động gia đình và hội viên tham gia thực hiện tốt các phong trào. Đối với các ngành chức năng của huyện, theo chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu Huyện ủy, UBND huyện giải quyết những kiến nghị chính đáng của địa phương; đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ phụ trách tại cơ sở để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Nguồn: datdo.baria-vungtau.gov.vn