Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  20940045
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất
02:11 | 13/09/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 12/9/2017, huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trên địa bàn huyện. Đến  dự có ông Nguyễn Văn Độ, phó bí thư TT huyện ủy, Sở Tài nguyên - Môi trường, lãnh đạo các ban, ngành và UBND các xã, thị trấn.


ảnh: toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Luật đất đai năm 2003, UBND huyện Xuyên Mộc đã tiến hành lập qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt tại quyết định số 1083. Dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuyên Mộc được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về tự nhiên, kinh tế-xã hội, gắn liền với thực trạng và chiến lược phát triển phát triển kinh tế xã hội của huyện, tỉnh trong thời kỳ quy hoạch sử dụng đất. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện Xuyên Mộc đến năm 2020, tỷ lệ 1/25.000. Theo thống kê, giai đoạn 2011- 2020, huyện Xuyên Mộc sẽ chuyển mục đích sử dụng 3.503,09 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 2.357,67ha.


ảnh: bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Xuyên Mộc, tỷ lệ 1:25.000

Để việc triển khai quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, trong thời gian tới, huyện tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, điều chỉnh cho đúng và phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của địa phương và các phòng, ban; chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Việc sử dụng đất phải đúng theo quy hoạch được thống nhất từ huyện đến xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nguồn: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn