Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  21920030
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Huyện Xuyên Mộc: Họp mặt 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2017
08:14 | 13/10/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 12/10, Ban Dân Vận Huyện Uỷ Xuyên Mộc đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam (15/10/1930 - 15/10/2017); tổng kết phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2017.
ảnh: ông Cáp Văn Thường, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy ôn lại truyền thống 87 năm công tác Dân vận của Đảng.
 
Ông Nguyễn Văn Độ, phó bí thư TT Huyện ủy đến dự hội nghị.


ảnh: đại biểu dự HN.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã được triển khai với nhiều nội dung phong phú, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh. Quyền và lợi ích của nhân dân được chăm lo, công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên được chú trọng.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo". Năm 2017, toàn huyện có 121 mô hình, điển hình Dân vận khéo được đăng ký xây dựng; trong đó có 74 mô hình trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, 20 mô hình lĩnh vực quốc phòng – an ninh, 06 mô hình trong xây dựng hệ thống chính trị, 21 mô hình nông thôn mới được xây dựng và triển khai có hiệu quả;  nhiều mô hình điển hình Dân vận khéo đã phát huy tác dụng tốt, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo...

Dịp này, 10 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2017.

Nguồn: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn