Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  22315083
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Bà Rịa khóa V: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 516,1 tỷ đồng
08:49 | 10/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 9-1, Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Bà Rịa khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc.

Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa điều hành thảo luận tại kỳ họp.
Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa điều hành thảo luận tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 8 Nghị quyết về: Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018; Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2018; Phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2018; Ngưng việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.Bà Rịa giai đoạn 2017-2020; Ngưng thực hiện kinh phí của đề án hỗ trợ, khuyến khích nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố; Ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố; Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Bà Rịa khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND thành phố năm 2018.

Theo đó, năm 2018, TP.Bà Rịa phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 13.152 tỷ đồng (tăng 14,7% so với thực hiện năm 2017); đầu tư xây dựng cơ bản đạt 777,9 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 516,1 tỷ đồng (tăng 3,8% so với thực hiện năm 2017); tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ là 35,71% và mẫu giáo là 98,59%; giải quyết việc làm cho 3.000 lượt lao động; mức hưởng thụ văn hóa đạt 68,5 lần/người/năm…

Đại biểu HĐND TP.Bà Rịa biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.
Đại biểu HĐND TP.Bà Rịa biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa khẳng định: Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa V đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra; các đại biểu HĐND thành phố đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, bàn bạc nhiều vấn đề bám sát với tình hình thực tế của thành phố và cử tri quan tâm. Đồng chí Lương Trí Tiên đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền ngay sau kỳ họp phải bắt tay vào thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết HĐND với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất; đồng thời kêu gọi cán bộ, quân và dân trong thành phố phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, hăng hái thi đua; tích cực đổi mới sáng tạo; thực hành tiết kiệm; tập trung sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, tăng tốc hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ V đã đề ra.

nguồn: baobariavungtau.com.vn