Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  23578648
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Triển khai công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân Thành phố năm 2018
03:57 | 06/02/2018 Print   E-mail    

Chiều ngày 05/02, tại hội trường UBND thành phố Vũng Tàu, Ban tổ chức Hội trại tòng quân Thành phố năm 2018 đã tổ chức buổi họp triển khai công tác chuẩn bị cho hội trại. Bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BTC chủ trì, tham dự có các thành viên BTC, Ban chỉ huy quân sự Thành phố, Chủ tịch UBND phường, xã, Chỉ huy trưởng quân sự và Bí thư Đoàn thanh niên các phường, xã.

Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Chính trị viên BCH QS Thành phố thông qua dự thảo kế hoạch “Hội trại tòng quân” năm 2018

Theo đó dự thảo kế hoạch tổ chức “Hội trại tòng quân” năm 2018 có các nội dung, nhiệm vụ, công việc cụ thể: Chiều ngày 02/3 các đơn vị tiểu trại nhận vị trí trại tại sân Vân động liên hiệp Phường 9, từ 7g00 ngày 04/3 đến 8g00 ngày 05/3 các tiểu trại tổ chức dựng trại và hoàn thành xong việc dựng, trang trí trại; 9g00 đến 11g00 ngày 05/3 chấm điểm trại và trang trí của các tiểu trại của BGK Thành phố; 14g00 ngày 05/3 đến 11g00 ngày 06/3 chấm điểm toàn trại của BGK tỉnh BR-VT; từ 11g00 ngày 06/3 chấm điểm nội dung, kỷ luật của các tiểu trại. Đối với các trại sinh sẽ tham gia Lễ viếng đền thờ liệt sỹ Thành phố lúc 13g00 ngày 06/3; 14g00 khai mạc hội trại, từ 14g00 đến 21g30 các hoạt động hội trại, 21g30 tổng kết hội trại, 7g00 ngày 07/3 tổ chức Lễ giao nhận quân. Kế hoạch của BTC “Hội trại tòng quân” cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, thành viên BTC hội trại.

Sau khi các thành viên BTC, các đơn vị phường, xã có ý kiến tham gia dự thảo kế hoạch, bà Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BTC Hội trại đã kết luận trong đó nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động cho lễ giao nhận quân phải được chú ý tạo cho được không khí của công tác tuyển quân, dọc đường Võ Nguyên Giáp, 3/2 về nội thành phải bố trí cờ khẩu hiệu; các phường, xã tập trung trang trí các tuyến đường chính trên địa bàn mình; Không cho tổ chức buôn bán bên trong khu vực trại; Bố trí hợp lý thời gian của thân nhân đến thăm tân binh tránh ảnh hưởng đến các hoạt động chung của trại khi các tân binh tiếp người thân không tham gia các hoạt động trại… Công tác tuyển quân là nhiệm vụ quan trọng tại địa phương bà Nguyễn Thị Bạch Ngân yêu cầu các đơn vị, các phường xã cần tập trung nhân lực thực hiện thật tốt “Hội trại tòng quân” và tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018 đạt kết quả cao nhất./.

Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn