Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  22315776
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Phú Mỹ khóa IV
04:01 | 26/07/2018 Print   E-mail    

Sáng 26-7, HĐND thị xã Phú Mỹ khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã khai mạc Kỳ họp thứ 7. Các đồng chí: Huỳnh Văn Danh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ; Võ Văn Tư và Phạm Đình Đệ, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, chủ tọa kỳ họp. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Đồng chí Huỳnh Văn Danh, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Huỳnh Văn Danh, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Lê Hà Hải, Phó Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Lê Hà Hải, Phó Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Trần Văn Tuấn (hàng đầu, thứ hai từ phải qua), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.
Đồng chí Trần Văn Tuấn (hàng đầu, thứ hai từ phải qua), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND thị xã 6 tháng đầu năm.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp còn thảo luận, thông qua các Tờ trình của HĐND và UBND thị xã: Chương trình hoạt động, giám sát của HĐND thị xã năm 2019; Đề nghị phê chuẩn, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhiệm kỳ 2016-2021; Đề nghị thành lập phòng Kinh tế trên cơ sở tổ chức lại phòng NN-PTNT thị xã.

Theo kế hoạch, ngày 27-7, kỳ họp tiếp tục diễn ra với các nội dung: Thảo luận, giải trình ý kiến cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND; biểu quyết thông qua các nghị quyết, tờ trình và bế mạc.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn