Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25908916
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Thành ủy Vũng Tàu: 6.759 cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng chính trị
01:40 | 07/01/2019 Print   E-mail    

Sáng 4-1, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

Trong năm 2018, công tác tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Trong năm, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức 12 hội nghị với 4.250 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; các hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế; tổ chức 28 lớp bồi dưỡng chính trị, sơ cấp lý luận cho 6.759 học viên; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 102 học viên. 

Năm 2019, công tác tuyên giáo của thành phố tập trung vào việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ thành phố; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dịp này, Thành ủy Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí Thư Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.
Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí Thư Thành ủy Vũng Tàu trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018.

Nguồn:www.baobariavungtau.com.vn