Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25877923
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
TP.Vũng Tàu: Phát động thi đua thực hiện công tác dân vận 2019
10:53 | 08/01/2019 Print   E-mail    

Thành ủy Vũng Tàu vừa phát động chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019. Theo đó, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và quần chúng nhân dân về các quan điểm, chủ trươngđường lối của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Thành ủy yêu cầu nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở. Các địa phương, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc; lãnh đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác quản lý đô thị; xây dựng văn hóa ứng xử của người dân trong hoạt động du lịch, tạo môi trường du lịch thân thiện, sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự cho du khách. 

Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác dân vận. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, chủ động nghiên cứu xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo năm 2019. Các cấp ủy Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia xây dựng các phong trào thi đua “dân vận khéo”.

Nguồn: www.baobariavungtau.com.vn