Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
03:30 | 14/04/2017 Print   E-mail    

Sáng 14/4/2017 Tỉnh Ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có bà Nguyễn Thị Yến- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội; 08 điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh cũng có đông đảo cán bộ, công chức thuộc các cơ quan chuyên môn, đoàn thể cấp huyện tham dự.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Hội nghị được nghe PGS. Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng - quán triệt triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 bao gồm 02 phần.

Nội dung Phần 1 nêu những quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nội dung Phần 2 nêu lên các vấn đề về tổ chức học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó đưa ra 05 phương thức chủ yếu. Thứ nhất là tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ hai là hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Nhà nước. Thứ tư là phát huy dân chủ, hoàn thiện cơ chế để huy động nhân dân tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thứ năm là tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ và lựa chọn những việc làm theo của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cổng TTĐT

 

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15150476