Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn thanh tra Ban thi đua khen thưởng Trung ương
03:05 | 17/04/2017 Print   E-mail    

Sáng 17/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra Ban thi đua khen thưởng Trung ương về Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự buổi làm việc gồm có: Đoàn thanh tra Ban thi đua khen thưởng trung ương do ông Thái Mạnh Hùng – Quyền Vụ trưởng  Vụ pháp chế - Thanh tra làm trưởng đoàn, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi ông Thái Mạnh Hùng công bố Quyết định thanh tra, đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã Báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng năm 2015, 2016.

Trong hai năm 2015 và 2016, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm khối thi đua của tỉnh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác Thi đua, khen thưởng, ban hành một số văn bản trọng tâm như: Các chỉ thị phát động phong trào thi đua; Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng hàng năm; Quy định khen thưởng phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo… Nhìn chung, chất lượng các văn bản ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và tình hình thực tế ở địa phương, có tính khả thi cao, qua đó đã tạo cơ sở pháp lý và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, thực hiện, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức phong trào thi đua được phân công phụ trách. Công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng được các sở ngành, đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các cách làm hay được tuyên truyền và nhân rộng.

Kết thúc buổi làm việc, ông Đặng Minh Thông thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn thanh tra, qua đó đề nghị Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ động ghi nhận những vấn đề còn tồn tại của các đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Cổng TTĐT

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15501680