Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quí 1/2017.
04:34 | 20/04/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 20/4/2017, Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giao ban công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quí 1/2017. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp Thanh tra tỉnh đã thông qua báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quí 1/2017 và phương hướng nhiệm vụ quí 2/2017.

Về công tác tiếp dân, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp và hướng dẫn cho 2.088 lượt người. Trong đó, cấp tỉnh tiếp 1.610 lượt người; cấp huyện tiếp 478 lượt người, riêng số đoàn đông người cấp tỉnh tiếp là 41 đoàn với 1.366 lượt người. Nội dung tập trung chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, vào những vấn đề như: Khiếu nại thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; khiếu kiện đòi lại đất; khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất, tách thửa…

Về xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong quí 1/2017 đã nhận và xử lý 1.164 đơn, chủ yếu đơn khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai: thu hồi đất, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; khiếu nại đòi lại đất; khiếu nại về cấp giấy CNQSD đất, tập trung chủ yếu ở các dự án có thu hồi đất lớn.

Phương hướng nhiệm vụ quí 2/2017 dự kiến sẽ tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng năm 2016 chuyển sang năm 2017 và các vụ việc phát sinh mới năm 2017; đồng thời Thanh tra tỉnh và Sở tài nguyên và Môi trường phải tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch đã ban hành.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan phải xác định rõ trách nhiệm của mình để tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định; khẩn trương xử lý các vụ việc theo sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời tổ chức đối thoại dân trong quý 2/2017./.

Cổng TTĐT

 

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15150552