Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá năm 2017
11:26 | 13/06/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 13/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Tài chính báo cáo nội dung tờ trình Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm đấu giá năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Minh Thông; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Hiện nay, việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất áp dụng theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nhiều sở, ngành có ý kiến cho rằng việc triển khai xác định giá đất thực tế để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đều cao hơn giá đất cụ thể xác định theo hệ số giá đất mà UBND tỉnh quy định (do chưa tính mật độ xây dựng và chiều cao công trình của từng dự án cụ thể) dẫn đến tiền thuê đất của các doanh nghiệp tăng đột biến, đặc biệt là các dự án du lịch và các dự án sử dụng nhiều đất. Bên cạnh đó, các dự án xây dựng cảng, dự án xã hội hóa, dự án xây dựng các công trình phục vụ mục đích công cộng thường có hệ số sử dụng đất thấp hơn các dự án khu dân cư, các dự án thương mại, khu phức hợp, nhà cao tầng do một phần diện tích của dự án đã được sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng như bãi đậu xe, đường giao thông, hệ thống xử lý công trình công cộng,…Do đó, để khuyến khích các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và tháo gỡ khó khăn về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Tài chính, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh xem xét lại giá đất để tính tiền thuê đất của doanh nghiệp một cách hợp lý, trong đó quy định tỷ lệ điều chỉnh giảm so với Bảng hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án có hệ số sử dụng đất thấp (mật độ xây dựng thấp), cụ thể: đối với các dự án có mật độ xây dựng tối đa từ 70% trở lên không thực hiện điều chỉnh giảm trừ; đối với các dự án có mật độ xây dựng tối đa từ 45% đến dưới 70% giảm trừ 5%; đối với các dự án có mật độ xây dựng tối đa từ 30% đến dưới 45% giảm trừ 10%; đối với các dự án có mật độ xây dựng tối đa dưới 30% giảm trừ 15%.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan, thay mặt Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình về cơ bản thống nhất thông qua nội dung của Tờ trình nêu trên. Tuy nhiên, Ông đề nghị Sở Tài chính xem xét, rà soát lại về giá đất để có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa phương; đồng thời, bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh Tờ trình báo cáo Thường trực UBND tỉnh.

Cổng TTĐT BR-VT