Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2017
12:50 | 14/06/2017 Print   E-mail    

Sáng  ngày 14-6, ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chủ trì buổi làm việc thông qua danh sách đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2017. Tham dự họp có ông Võ Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các thành viên của Hội đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của ông Võ Văn Nam, để việc xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt kết quả, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã gửi tài liệu đến các thành viên Hội đồng nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trước khi tham dự cuộc họp. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã thẩm định hồ sơ của các đơn vị, địa phương đề nghị tặng các giải thưởng gồm: Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và trong sản xuất, kinh doanh. Qua thẩm định hồ sơ có 16 tập thể và 37 cá nhân đủ điều kiện xét và đề nghị Nhà nước khen thưởng trong năm 2017.

Tại cuộc họp, các thành viên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu đối với các tập thể và cá nhân được đề nghị xét khen thưởng. Các thành viên vắng mặt trong cuộc họp sẽ tiến hành bỏ phiếu sau. Sau đó, Hội đồng sẽ dựa trên kết quả phiếu bầu để thống nhất danh sách khen thưởng. Các tập thể, cá nhân đạt 70% số phiếu tán thành trở lên sẽ được đề nghị khen thưởng theo quy định.

Cuộc họp cũng đã thảo luận về việc nâng mức giải thưởng Báo chí tỉnh. Theo ý kiến của Phó chủ tịch Đặng Minh Thông, Báo chí cần có mức thưởng cao hơn đối với các giải thưởng để khuyến khích nhà báo đầu tư và nâng cao chất lượng bài viết.

Cổng TTĐT-BRVT