Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, nghe báo cáo tình hình khảo sát giá đất để bồi thường theo Nghị định 69
04:39 | 15/06/2017 Print   E-mail    

Chiều 15/6, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo tình hình khảo sát giá đất để bồi thường theo Nghị định 69. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Thanh tra tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đề xuất chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong khảo sát giá đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn từ ngày 01/10/2009 đến ngày 31/12/2011; các trường hợp đã nhận tiền bồi thường và không có khiếu nại về giá đất bồi thường hoặc có khiếu nại về giá bồi thường, và các nội dung liên quan đến kiến nghị đề xuất việc giải quyết khiếu nại giá đất bồi thường.

Theo tổng hợp báo cáo của các UBND huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ không có khiếu nại của người dân về việc khảo sát giá đất để bồi thường. Huyện Châu Đức có 15 dự án với 26 trường hợp khiếu nại về việc khảo sát giá đất bồi thường (26/2.220 hộ, chiếm 1.17%). Sau khi UBND huyện Châu Đức tổ chức đối thoại, vận động và giải quyết khiếu nại, đã có 25/26 trường hợp đồng ý giá bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, còn 01 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc trong việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ chi phí đào ao, nuôi cá trên đất nông nghiệp. Do đó, UBND huyện Châu Đức đề xuất giữ nguyên giá đất bồi thường theo phương án đã phê duyệt, không khảo sát lại. Huyện Long Điền có 17 dự án, trong đó có 03 trường hợp khiếu nại về việc khảo sát giá đất bồi thường (03/626 hộ, chiếm 0.48%).

Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị UBND các huyện, thành phố xem xét lại các dự án, nếu dự án nào đã chốt phương án đền bù thì giải quyết dứt điểm để bàn giao cho chủ đầu tư.

Cổng TTĐT BR-VT