Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp thông qua Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh
06:02 | 19/06/2017 Print   E-mail    

Sáng 19-6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã chủ trì cuộc họp Trường trực UBND tỉnh nghe Sở Tài chính trình bày dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là nội dung sẽ được  trình để thông qua trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Minh Thông,  Nguyễn Thành Long; đại diện các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã không còn phù hợp do một số nội dung tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2014/TT-BTC có sự thay đổi. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết mới là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý, quy định rõ ràng và phân công thống nhất trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Trong dự thảo Nghị Quyết, các lĩnh vực được khuyến khích xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Đặc biệt là trước đây tỉnh chưa có quy định chính sách ưu đãi về tín dụng nhưng hiện nay để tạo điều kiện khuyến khích xã hội hóa, tỉnh quy định thêm chính sách ưu đãi về tín dụng.

Dự thảo Nghị quyết đã nêu rõ những nội dung thay đổi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh như: giá cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chính sách ưu đãi về tín dụng; đồng thời dự thảo Nghị quyết cũng bãi bỏ những nội dung không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh như: cho thuê đất; biện pháp chế tài và trình tự, thủ tục hoàn trả kinh phí bồi thường và tái định cư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình cơ bản thống nhất và thông qua bản dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ quan điểm của lãnh đạo tỉnh: Giáo dục – đào tạo và Y tế là 2 lĩnh vực mũi nhọn cần chú trọng xã hội hóa. Ông yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp, xem xét, chỉnh sửa lại chính sách ưu đãi về tín dụng cho phù hợp với tình hình địa phương, mở rộng chính sách đất đai, khảo sát lại giá đất đền bù...

Cổng TTĐT BR-VT