Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang hoạt động tôn giáo tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
06:11 | 06/07/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 6-7, tại khách sạn Cao Su (TP. Vũng Tàu) đã diễn ra Hội nghị “Phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang hoạt động tôn giáo tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam” do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức. Tham dự Hội nghị có ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng ban Thường trực Ban tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Khắc Huy – Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra của Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Toàn cảnh hội nghị

Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo với hơn 95% dân số có đời sống tâm linh và trên 24 triệu đồng bào là tín đồ các tổ chức tôn giáo. Cả nước hiện có 40 tổ chức đã được Nhà nước công nhận và cấp phép hoạt động tôn giáo. Cùng với việc hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đời sống đồng bào tín đồ các tổ chức tôn giáo, Nhà nước ta luôn chú trọng công tác thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Việc này nhằm giúp họ nắm được những quy định của pháp luật, biết sử dụng pháp luật như một công cụ pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước, phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp các vị đại biểu đến tham dự hội nghị, ông cũng cho biết Bà Rịa – Vũng Tàu là tỉnh có đông đồng bào tôn giáo, chiếm hơn 50% dân số toàn tỉnh với hơn 500 chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo đang hoạt động. Trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, từ đó tạo được chuyển biến tích cực trong công tác tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị sẽ được nghe các báo cáo viên giới thiệu khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam và phổ biến những nội dung cơ bản về quan điểm, chính sách pháp luật hiện hành của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và những  điểm mới cơ bản của Luật. 

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 trên cơ sở kế thừa và phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng được đánh giá là 1 bước tiến mới trong vấn đề đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay. Việc xây dựng và ban hành Luật sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng và các giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội được phát huy; giữ vững niềm tin của người có tín ngưỡng, tôn giáo vào chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Hội nghị phổ biến pháp luật lần này là việc làm thiết thực và ý nghĩa, giúp các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo các địa phương, trong đó có Bà Rịa – Vũng Tàu hiểu đúng, đầy đủ và toàn diện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, đưa Luật đi sâu vào cuộc sống để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo thực hiện đúng Luật trong thời gian tới. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT