Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất cổ phần hoá
04:46 | 10/07/2017 Print   E-mail    

15 giờ 30 ngày 10/7/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đề xuất cổ phần hoá theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Đất Đỏ.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 136 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, trong đó: 39 đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí, 80 đơn vị do nhà nước đảm bảo một phần kinh phí và 17 đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thực tế tình hình hoạt động tại đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 11 đơn vị sự nghiệp công lập cố phần hoá, trong đó có 10 đơn vị trực thuộc cấp tỉnh và 01 đơn vị trực thuộc cấp huyện. Các đơn vị sự nghiệp công lập được đề xuất cổ phần hóa bao gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông, Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải, Ban Quản lý Bến xe ô tô khách huyện Châu Đức, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh BR-VT, Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng BR-VT, Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh, Ban Quản lý cảng cá Lộc an, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm dịch vụ đối ngoại, Công ty Công trình Đô thị huyện Đất Đỏ. 

Tại cuộc họp, đa số các sở, ban, ngành có liên quan đều thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cổ phần hoá 11 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long bày tỏ quan điểm thống nhất với đề xuất nêu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ với Trung ương để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Cổng TTĐT-BRVT