Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến về 18 Tờ trình của UBND tỉnh
02:21 | 12/07/2017 Print   E-mail    

Sáng 12/7, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về các tờ trình của UBND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quan cảnh kỳ họp

Thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày 18 Tờ trình UBND trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền gồm: 07 Tờ trình thuộc lĩnh vực Kinh tế-Ngân sách, 08 Tờ trình thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, 03 Tờ trình thuộc lĩnh vực Pháp chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Tịnh trình bày 18 Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tại kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết và Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, tuy nhiên có một số lưu ý đề nghị UBND tỉnh xem xét để đạt kết quả cao khi triển khai thực hiện:

Đối với Tờ trình đề nghị thông qua danh mục dự án có thu hồi diện tích đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị làm rõ thêm phương án trồng rừng thay thế đối với phần diện tích đất rừng dự kiến chuyển đổi mục đích theo đúng quy định tại khoản 5, Điều 29 Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và Phát triển rừng; rà soát lại toàn bộ trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (thời gian thực hiện của 1 đơn vị cho 1 công đoạn) để có cơ sở áp dụng và triển khai thực hiện; từng dự án phải có kế hoạch chi tiết để thực hiện công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kiểm kê, lập phương án bồi thường, khảo sát giá đất… kèm theo để có cơ sở thực hiện.

Đối với Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị cần công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến tận người sử dụng đất bằng mọi phương tiện; khuyến khích, tạo điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các đối tượng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc sử dụng đất có hiệu quả; thực hiện nghiêm việc thẩm định, đánh giá năng lực tài chính của các chủ đầu tư trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã thống nhất cao đối với 18 dự thảo Nghị quyết và Tờ trình được UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh (khóa VI) Lưu Tài Đoàn chất vấn tại kỳ họp

Tiếp tục phiên làm việc buổi sáng các đại biểu nghe chất vấn, trả lời chất vấn đối với những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Lưu Tài Đoàn về giải pháp xử lý vấn đề đất đai đối với 4 dự án chậm triển khai kéo dài trên địa bàn huyện Tân Thành làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp cũng như cuộc sống của người dân trong vùng dự án, ông Lê Hoàng Hải, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian quan Tỉnh rất quyết tâm trong việc xử lý các dự án chậm triển khai, xác định xử lý các dự án chậm triển khai là nhiệm vụ trọng tâm cần giải quyết, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan một số dự án vẫn chưa được xử lý triệt để, kịp thời; trong thời gian tới Tỉnh sẽ rà soát quy hoạch, chuyển đổi quy hoạch và có phương án giãn tiến độ đối với một số dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tân thành và Sở Kế hoạch-Đầu tư củng cố các hồ sơ pháp lý có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi, hủy hỏ quyết định thu hồi đất và công bố với người dân trong vùng dự án nhằm giảm bớt tác động, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong vùng dự án.

Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Hoàng Hải, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Vân Anh về việc tổ chức quản lý đất rừng ở các địa phương và đặc biệt tại TP Vũng Tàu hiện nay, Ông Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải trình, trong thời gian qua các chủ rừng, cơ quan kiểm lâm và các địa phương đã tích cực, nỗ lực và cố gắng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên theo đúng quy định của pháp luật; kết quả 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ 63 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; theo kết quả kiểm kê hiện trạng rừng đến cuối năm 2016, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là 33.633,88ha, trong đó diện tích trong quy hoạch lâm nghiệp: 30.647,02ha, diện tích nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp là 2.959,86ha…Sau khi nghe trả lời chất vấn và phản biện của đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác giữ và phát triển rừng một cách nghiêm ngặt, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 để trình HĐND tỉnh thông qua; hạn chế chuyển đổi đất rừng sang sử dụng mục đích khác, việc sử dụng đất rừng phải tiết kiệm, hiệu quả, phát huy hết giá trị; tăng tốc độ trồng rừng thay thế những nơi có mật độ che phủ thấp và tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu, Nguyễn Lập giải trình thêm đối với nội dung phản biện của đại biểu Nguyễn Vân Anh về quản lý đất rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn TP Vũng Tàu

Buổi chiều cùng ngày, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với phiên chất vấn và trả lời chất vấn dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và nghe lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu giải trình bổ sung đối với những vấn đề chất vấn của đại biểu tại kỳ họp./.

Cổng TTĐT BR-VT