Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa VI: Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng và Bế mạc kỳ họp.
12:34 | 13/07/2017 Print   E-mail    

Ngày 13/7, ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng cuối năm 2017 và các Nghị quyết theo nội dung tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại kỳ họp

Sau khi nghe Ban thư ký kỳ họp thông qua từng Nghị quyết, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua với sự đồng thuận cao, kết quả cho thấy 22 Nghị quyết của HĐND tỉnh đều đạt tỷ lệ 100% đại biểu đồng ý. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo nguồn lực tài chính, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh - ông Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt Chủ tọa hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, chất lượng của các đại biểu; Ông  mong các đại biểu phát huy tinh thần xây dựng, tiếp tục chia sẻ trách nhiệm, đề đạt, hiến kế, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển vững chắc của tỉnh nhà. Thay mặt HĐND tỉnh, trên cương vị là người đứng đầu, Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình,hành động thật quyết liệt, tích cực đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, thúc đẩy tăng trưởng vượt kế hoạch trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017 và các mục tiêu theo Nghị quyết của HĐND đã đề ra.

Dịp này, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng thay mặt HĐND tỉnh gửi lời thăm hỏi, tri ân, lời biết ơn chân thành đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, các đồng chí cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự phồn vinh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc./. 

Cổng TTĐT BR-VT