Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe thảo luận Kế hoạch tổ chức Hội thảo về quản lý và phát triển du lịch bất động sản
03:02 | 14/07/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 14/7, ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe thảo luận Kế hoạch tổ chức Hội thảo về quản lý và phát triển du lịch bất động sản (Condotel) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự họp có ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, Sở Du lịch cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số dự án đầu tư theo mô hình du lịch bất động sản (Condotel), góp phần cung ứng thêm nhiều dịch vụ cao cấp cho du lịch, tạo nguồn thu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, Chính phủ chưa ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể về mô hình đầu tư này nên Bà Rịa – Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện và quản lý. Qua chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm về mô hình Condotel tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, đoàn công tác của Tỉnh đã tìm hiểu về tính pháp lý trong đầu tư kinh doanh, tính sở hữu Condotel, việc thu tiền sử dụng đất ở đối với chủ dự án và chủ đầu tư dự án; việc thực hiện quyền chủ sở hữu để tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; chất lượng tiện nghi, dịch vụ; việc quản lý, vận hành và phân chia lợi nhuận trong kinh doanh Condotel; cơ hội và thách thức trong hoạt động kinh doanh cũng như công tác quy hoạch các dự án Condotel;...

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc và lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổ chức họp để thống nhất chủ trương, quan điểm liên quan đến Condotel. Sau đó, Tỉnh sẽ tổ chức Hội thảo rộng rãi để tiếp nhận góp ý của các chuyên gia và nhà đầu tư, qua đó hoàn thiện các quy định pháp lý, tiến tới xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Ông giao Sở Du lịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, chuẩn bị lại nội dung chương trình Hội thảo báo cáo Thường trực UBND tỉnh thông qua để trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét.

Cổng TTĐT BR-VT