Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017
07:19 | 14/07/2017 Print   E-mail    

Sáng 14-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Đảng ủy các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Trong 6 tháng qua, với vai trò tham mưu, triển khai và hướng dẫn thực hiện các mặt công tác về tổ chức xây dựng đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Ban Tổ chức các địa phương và Đảng ủy khối đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu, đề xuất giúp Thường trực, Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Một số nhiệm vụ chậm thực hiện trong những tháng đầu năm đến nay đã được khắc phục. Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành được nâng lên.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng,chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kế hoạch luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; kế hoạch ngân hàng dữ liệu nguồn cán bộ của tỉnh; rà soát quy hoạch, tập trung kiện toàn nhân sự lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong công tác chính sách cán bộ…

Toàn Đảng bộ hiện có 634 tổ chức cơ sở đảng (tăng 27 tổ chức so với cùng kỳ), trong đó có 205 đảng bộ cơ sở, 429 chi bộ cơ sở và 1.875 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với 37.555 đảng viên. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 740 đảng viên (tăng 150 đảng viên so cùng kỳ), trong đó có 39 đảng viên là người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh phương án 2 về xây dựng Đề án vị trí việc làm; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo cơ cấu vị trí việc làm được xác định; thống kê thực hiện tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tham mưu Tỉnh ủy ban hành Quy chế tuyển dụng công chức thống nhất cho cả khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền; phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2017 của tỉnh…

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị cũng đã trình bày tham luận và thảo luận những vấn đề trong công tác xây dựng Đảng như: những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; giải pháp phát triển Đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; công tác quy hoạch và sử dụng cán bộ quản lý…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra cho 6 tháng cuối năm 2017. Ông cũng nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm, tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: quyết liệt và kiên trì thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị định 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế; chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, tìm chọn được những cán bộ giỏi, có tâm, có tầm để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, đề bạt; cần có chính sách thu hút sinh viên đã tốt nghiệp đại học về công tác tại các xã; đồng thời có chính sách để giữ chân những cán bộ giỏi trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát động thực hiện phong trào thi đua “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017”. Đối tượng thi đua là Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực cấp ủy, cán bộ, công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng toàn tỉnh.

Cổng TTĐT BR-VT