Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2017
05:11 | 17/07/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 17/7, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, tính đến nay toàn tỉnh đã xét và công nhận 19/45 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, tăng 4 xã so với cuối năm 2016. Nhờ đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa kỹ thuật, phát triển sản xuất nên thu nhập bình quân đầu người ở các xã xây dựng NTM đều tăng, đạt khoảng 39,8 triệu đồng/người/năm. Tính đến cuối tháng 6/2017, toàn tỉnh có 37/45 xã đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 82%, tổng nguồn vốn huy động để Chương trình MTQG xây dựng NTM là hơn 1.122 tỷ đồng. Tỉnh không có tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM, các công trình đều được thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành đúng thời gian quy định. Hàng năm, UBND các huyện, thành phố đều căn cứ dự toán ngân sách tỉnh giao và tự cân đối để phân bố đầu tư xây dựng các công trình, đồng thời tập trung chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã nghiêm túc thực hiện nghiêm tinh thần các văn bản cấp trên để không xảy ra tình trạng nợ đọng trong xây dựng NTM.

Bên cạnh những mặt đạt được, quá trình hoàn thiện một số tiêu chí trong xây dựng NTM cũng gặp nhiều khó khăn như: tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, y tế ,... Việc huy động vốn từ các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng NTM tại các địa phương còn hạn chế, do tình hình kinh tế khó khăn, doanh nghiệp không tích cực đầu tư vào nông nghiệp. Một số địa phương đặc thù có ít doanh nghiệp đóng trên địa bàn nên huy động đóng góp rất thấp (chỉ đạt 8,6% so với quy định là 15%). Giá cả một số mặt hàng nông sản giảm mạnh làm cho nông dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập của người sản xuất nông nghiệp. Việc thành lập và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã chưa thực sự hiệu quả, tổ chức sản xuất để liên kết sản xuất với tiêu thụ còn nhiều hạn chế, việc hỗ trợ khoa học công nghệ, các chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã chưa được kịp thời...

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ nay đến cuối năm 2017; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho 19 xã đạt 19/19 tiêu chí các năm 2014, 2015, 2016; phấn đấu đến cuối năm 2017 thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng người/năm; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, tỷ lệ sử dụng nước máy đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 78%.... Đồng thời chú trọng đến công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM như: Công tác lập quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường nông thôn…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM làm việc với Sở Y tế lập kế hoạch tăng số lượng người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các gia đình thật sự khó khăn để mọi người đều được mua bảo hiểm y tế, đề xuất phương án khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính để học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm đầy đủ. Ông giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tiếp nhận kiến nghị của các huyện trong việc giữ vững và phát triển các tiêu chí đã đạt được. Ông cũng giao huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ lập kế hoạch xây dựng huyện NTM; huyện Xuyên Mộc làm văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trung tâm cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn có kế hoạch tăng số hộ dân sử dụng nước sạch.

Cổng TTĐT BR-VT