Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Nghe báo cáo tiến độ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải của Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc
03:11 | 09/08/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 09/8, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải của Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc tại khu 100 ha Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND huyện Tân Thành.

Toàn cảnh cuộc họp

Dự án Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành của Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc được đầu tư xây dựng tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành. Hiện nay, địa điểm triển khai Dự án không còn phù hợp trong điều kiện phát triển của địa phương nên Tỉnh đã có chủ trương di dời Nhà máy về Khu xử lý chất thải tập trung 100 ha tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. 

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc hiện đã dừng xây dựng để phục vụ di dời và thực hiện kiểm kê tài sản; đã lập dự án chuyển đổi công năng Nhà máy xử lý chất thải Tân Thành sang Dự án Kho bãi logistics Bảo Ngọc và đã lập dự án đầu tư mới nhà máy xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành;…

Dự án Kho bãi logistics Bảo Ngọc tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành có diện tích sử dụng 147.900m2 với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 276 tỷ đồng. Dự kiến trong vòng 12 tháng, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, sẽ đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng các ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Kho bãi logistics Bảo Ngọc với diện tích đất khoảng 147.900m2 tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành. Phó Chủ tịch cũng giao các cơ quan chức năng tiến hành điều chỉnh quy hoạch xây dựng; kế hoạch sử dụng đất đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư chuyển đổi công năng theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT