Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp
04:25 | 09/08/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 9/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc chủ trì cuộc họp làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp về một số vấn đề và xem xét chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề xuất thành lập Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ; hỗ trợ đầu tư của các dự án liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm chủ đầu tư và tổ chức vận hành các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; tư vấn lập quy hoạch phát triển các khu công nghiệp; tổ chức xúc tiến đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và dự án đầu tư; …

 

Tại cuộc họp, ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành đều thống nhất về chủ trương thành lập Trung tâm theo đề xuất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, tuy nhiên cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, đảm bảo không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khác đang thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nội vụ và ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý về chủ trương cho thành lập Trung tâm Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp nhằm đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Cổng TTĐT-BRVT