Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp Tiếp công dân tháng 8/2017
03:03 | 08/09/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 08/9, ông Nguyễn Thanh Tịnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Tiếp công dân tháng 8/2017. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Xây dựng; Thanh tra tỉnh; Ban Tiếp công dân và UBND thành phố Vũng Tàu.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Thanh tra tỉnh báo cáo vụ việc khiếu nại của công dân liên quan đến việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Vũng Tàu và ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành có liên quan về hướng giải quyết khiếu nại của công dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát lại toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc; đồng thời tiến hành xác minh các hồ sơ được lưu trữ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (hồ sơ gốc), các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT