Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh
05:49 | 08/09/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh BR-VT. Cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tại cuộc họp

Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh. Theo dự kiến, Hội thảo sẽ được tổ chức vào khoảng đầu tháng 10/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và sẽ có sự tham dự của các chuyên gia chuyên ngành. Tại hội thảo, các Sở, ban ngành sẽ trình bày báo cáo tham luận về việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao đời sống tinh thần; chính sách giảm nghèo bền vững; chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; đảm bảo môi trường sống tiện ích, an toàn…

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận và phân công, xác định nhiệm vụ thực hiện của các sở, ngành liên quan nhằm chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị sắp tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông đề nghị các sở, ngành có liên quan khẩn trương tổng hợp các chuyên đề nghiên cứu, danh sách mời chuyên gia,… gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để Sở bổ sung, hoàn chỉnh lại Kế hoạch báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trước đó, tại cuộc họp vào ngày 9/8/2017, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa việc thực hiện mục tiêu phát triển con người, nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh. Ông nhấn mạnh vai trò trọng tâm của các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao, Công an tỉnh và yêu cầu sự tham gia, phối hợp của MTTQVN tỉnh và các Hội, Đoàn thể.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT