Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ KHCN quan trọng trong năm 2017
02:44 | 11/09/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 11-9, ông Lê Tuấn Quốc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bách, quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tham dự họp có đại diện các Sở, ngành liên quan; UBND TP. Vũng Tàu, TP Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc và Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại cuộc họp

Trong năm 2017, UBND tỉnh đã giao Sở KHCN triển khai thực hiện các dự án: thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/ dòng Rip tại khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu; ứng dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phòng chống sét tại bãi biển thành phố Vũng Tàu; lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo. Đây là 04 dự án mang tính chất quan trọng, cấp bách, phục vụ lợi ích cho cộng đồng, không vì mục đích kinh doanh nên việc huy động nguồn vốn đối ứng ngoài ngân sách Nhà nước gặp khó khăn. Do đó, Sở KHCN đề xuất UBND tỉnh cho phép thực hiện các dự án trên bằng 100% nguồn vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Tuấn Quốc đồng ý chủ trương thực hiện 4 dự án trên và yêu cầu Sở KHCN phối hợp với các Sở, ngành, địa phương sớm triển khai để kịp hoàn thành và áp dụng vào thực tiễn trong năm 2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT