Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo
05:16 | 11/09/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 11/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh NguyễnThành Long đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội  nghị Xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo. Cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Du lịch, UBND huyện Côn Đảo và các sở, ban, ngành liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại cuộc họp

Trước đó, tại cuộc họp vào ngày 30/8/2017, Phó Chủ tịch đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự họp để bổ sung và hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Côn Đảo, báo cáo UBND tỉnh. Tại cuộc họp lần này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo bản Kế hoạch hoàn chỉnh trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo Kế hoạch, Hội nghị được tổ chức để giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, một số tuyến, điểm du lịch đặc sắc của Côn Đảo; quảng bá về môi trường, cảnh quan của khu vực; công bố một số quy hoạch tại Côn Đảo và định hướng thu hút đầu tư cho mục tiêu phát triển bền vững vào Côn Đảo; cung cấp các thông tin về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, quy trình, thủ tục đầu tư, một số dự án đang thực hiện; trao đổi những vấn đề nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Côn Đảo...

Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 22/9/2017 tại khách sạn Imperial, thành phố Vũng Tàu với khoảng gần 200 khách mời, bao gồm các nhà đầu tư, doanh nghiệp, một số Công ty du lịch lữ hành và các sở, ban, ngành liên quan.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long đã thống nhất thông qua Kế hoạch nêu trên.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT