Họp thông qua Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Hoạt động lãnh đạo - Bà Rịa Vũng Tàu Portal

Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp thông qua Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
06:06 | 13/09/2017 Print   E-mail    

Chiều nay (13/9/2017), ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc xây dựng Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan cấp sở và UBND các huyện, thành phố.

Đây là cuộc họp lần thứ 2 để thông qua nội dung này. Tại cuộc họp trước đây (ngày 27/6/2017), Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông đã có chỉ đạo yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến của các sở ngành, địa phương đồng thời rà soát, đánh giá thật cụ thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại của tỉnh để đề xuất định hướng phát triển phù hợp với thực tế của tỉnh và đáp ứng theo mô hình khung của quốc qua.

Các đại biểu đang nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh BR-VT

Trong cuộc họp chiều nay, đơn vị tư vấn (Công ty tư vấn HDT) đã trình bày khái quát mô hình thành phần chính quyền điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với 10 thành phần chính gồm: người sử dụng, kênh truy cập, dịch vụ cổng thông tin điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, các dịch vụ dùng chung, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và phần quản lý chỉ đạo, các nội dung hỗ trợ tất cả các thành phần trên. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cũng đề xuất giải pháp và lộ trình triển khai các nội dung cơ bản để xây dựng chính quyền điện tử, trong đó đặc biệt lưu ý có những nội dung nên thuê mướn để giảm chi phí đầu tư nhưng cũng có những nội dung bắt buộc phải đầu tư để đảm bảo an toàn thông tin và tính chủ động. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, các nội dung nền tảng của chính quyền điện tử mà Tỉnh cần khẩn trương thực hiện ngay là: Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Nền tảng chia sẻ dữ liệu, xác thực người dùng.

 

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông cho biết, báo cáo lần này của đơn vị tư vấn đã cho thấy rõ nét hơn mô hình chính quyền điện tử của Tỉnh cùng những định hướng thực hiện trong thời gian tới. Phó Chủ tịch thống nhất thông qua nội dung bản Kiến trúc Chính quyền điện tử và yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để trình thông qua Thường trực Tỉnh ủy, sau đó gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT