Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh BR-VT
04:58 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày 9-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh BR-VT. Cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông tại cuộc họp

Việc tổ chức Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp để xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu “phát triển con người Việt Nam toàn diện về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật” đảm bảo tính khả thi và hiệu quả theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy.

Dự kiến, Hội thảo sẽ tổ chức vào khoảng đầu tháng 11 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với sự tham gia của các chuyên gia và các sở, ban, ngành, địa phương cùng tham luận, thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn; chính sách giảm nghèo bền vững; đảm bảo môi trường sống tiện ích, an toàn…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp để bổ sung, tổng hợp và hoàn chỉnh Kế hoạch nêu trên báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân theo chuyên ngành, địa bàn quản lý, trong đó tập trung đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu theo lộ trình từng giai đoạn, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh lại các bài tham luận; …

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT