Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017
07:33 | 10/10/2017 Print   E-mail    

Chiều nay 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017), 18 năm “Ngày dân vận của cả nước”. Đến dự hội nghị có ông Đỗ Văn Phớn – Vụ trưởng Vụ Tôn Giáo, Cơ quan Thường trực Ban dân vận Trung ương phía Nam và bà Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” là một chủ trương đúng đắn, kịp thời được các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia. Kết quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” là sự tiếp nối, hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận của Đảng; góp phần đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước vào công cuộc đổi mới đất nước.

Giao lưu với các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Trong năm 2017, toàn tỉnh có 1.520 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nông thôn mới… được đăng ký xây dựng; trong đó đã có 1.433 mô hình đang được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua phong trào “Dân vận khéo” các cấp chính quyền đã vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, phát triển sản xuất, giảm nghèo, cải thiện đời sống, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua ngành Dân vận và những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đề nghị hệ thống dân vận các cấp nghiên cứu và sớm có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót để triển khai thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong thời gian tới, bà đề nghị ngành dân vận tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bao trùm công tác dân vận hiện nay là tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc trong điều kiện mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương về công tác vận động quần chúng; thủ trưởng và cán bộ công chức các cơ quan nhà nước phải xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, động viên quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị…

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận" cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dân vận của Đảng

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 20 cá nhân đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dân vận của Đảng; Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT