Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo tình hình cấp nước sạch vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017
02:07 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp nghe Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn báo cáo tình hình cấp nước sạch vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2017 và dự kiến giai đoạn 2018-2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện Xuyên Mộc.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đến năm 2017 Tỉnh đã đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động các nhà máy: Đá Bàn, Sông Ray, Sông Hỏa, đồng thời nâng cấp nhà máy Châu Pha, Hòa Hiệp nâng công suất khai thác theo thiết kế lên 53.000m3/ngày.đêm. Nhờ đó, Trung tâm đã ngừng vận hành 14 trạm, nhà máy cấp nước nhỏ, lẻ. Trung tâm đang quản lý vận hành và khai thác 7 nhà máy cấp nước, trong đó có 5 nhà máy xử lý nước mặt và 2 nhà máy xử lý nước ngầm, nâng tổng công suất khai thác tối đa lên đến 71.800 m3/ngày.đêm. Đồng thời, mạng lưới tuyến ống các nhà máy trên cũng được đấu nối với nhau nhằm hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết đảm bảo cấp nước liên tục, an toàn. Tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn nước sạch khoảng 73%, sử dụng đạt 68%.

Theo thống kê, hiện nay, huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức là 2 địa phương có tỷ lệ người dân được tiếp cận nguồn nước sạch thấp (Châu Đức khoảng 67%, Xuyên Mộc 55%), do đó nhiều xã của 2 huyện chưa đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới. Nguồn nước cung cấp cho khu vực huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức đủ đến năm 2025, tuy nhiên đường ống phân phối nước thiếu nên chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Để nâng cao tỷ lệ người dân được tiếp cận nguồn nước sạch ở huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức, Trung tâm cũng đã kiến nghị và đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn vốn khởi công 2 Dự án “ Nâng cấp, mở rộng đường ống cấp nước huyện Châu Đức” và “ Nâng cấp, mở rộng đường ống cấp nước huyện Xuyên Mộc” trong năm 2018; đồng thời cho phép Trung tâm lập Dự án nâng cấp, mở rộng hệ cấp nước Châu Đức – Xuyên Mộc để xã Xuân Sơn và xã Xuyên Mộc đạt tỷ lệ 65% hộ dân sử dụng nước sạch, sớm hoàn thành tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc đồng ý chủ trương cho Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện các Dự án như đã đề xuất. Phó Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá tính khả thi của Dự án nâng cấp, mở rộng hệ cấp nước Châu Đức - Xuyên Mộc, đến cuối tháng 10 báo cáo kết quả để UBND tỉnh sớm phê duyệt thực hiện; đồng thời, lập kế hoạch bố trí vốn năm 2018 để khởi công 02 Dự án nêu trên.

Cổng TTĐT tỉnh BRVT