Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo cáo về việc khảo sát giá đất theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP
04:12 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Chiều ngày ngày 11/10, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc khảo sát giá đất theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở đã có văn bản đề nghị các huyện, thành phố cung cấp số lượng: các dự án triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong giai đoạn từ ngày 01/10/2009 (ngày Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ có hiệu lực) đến ngày 31/12/2011 (ngày HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011) nhưng chưa tiến hành khảo sát giá đất để bồi thường; các trường hợp đã nhận tiền bồi thường và không có khiếu nại về giá đất bồi thường; các trường hợp có khiếu nại về giá bồi thường, các nội dung khác có liên quan và có ý kiến đề xuất việc giải quyết khiếu nại liên quan đến khảo sát giá đất để bồi thường giai đoạn từ ngày 01/10/2009  đến ngày 31/12/2011. Qua tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố thì giai đoạn này có 142 trường hợp khiếu nại trong tổng số 4.781 trường hợp thu hồi đất, chiếm 2,97% (chưa có số liệu của huyện Xuyên Mộc).

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 02 phương án để giải quyết khiếu nại về việc khảo sát giá đất để bồi thường giai đoạn từ ngày 01/10/2009 đến ngày 31/12/2011 để báo cáo xin ý kiến giải quyết của Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến của Sở, ngành, địa phương tại cuộc họp, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo để báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Trong báo cáo cần thể hiện tính đặc thù trong việc áp dụng Nghị định 69/2009/NĐ-CP; làm rõ số liệu trong giai đoạn từ ngày 01/10/2009 đến ngày 31/12/2011.  Phó Chủ tịch cũng giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc khảo sát giá đất.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT