Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 – 2017
08:50 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 11-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 – 2017. Đến dự Hội nghị có bà Trần Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Văn Tuấn -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

 

Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Từ năm 2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời ban hành Quyết định thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo.

NHCSXH là một tổ chức tín dụng đặc thù, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước cấp vốn và đảm bảo khả năng thanh toán. NHCSXH có những đặc điểm riêng so với các tổ chức tín dụng khác, vừa đảm bảo tính chất tín dụng vừa mang tính xã hội rộng rãi và là công cụ của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Lan Phương – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 04 cá nhân nguyên là lãnh đạo tỉnh đồng thời là Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh qua các thời kỳ đã có nhiều thành tích đóng góp trong 15 năm hoạt động của NHCSXH

Trong 15 năm qua, hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng ngày một tốt hơn, chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, khó khăn, không đủ điều kiện vay vốn ở các Ngân hàng thương mại. Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH đã hỗ trợ tạo thêm việc làm, nâng cao, cải thiện đời sống, góp phần ổn định xã hội tại địa phương, đặc biệt góp phần ngăn chặn tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh là 1.927,860 tỷ đồng, tăng 31 lần so với thời điểm mới thành lập. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác ngân sách địa phương là 611,626 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,7% trong tổng nguồn vốn. Chi nhánh NHCSXH tỉnh đang thực hiện 09 chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ và của UBND tỉnh. Doanh số cho vay đạt 5.100 tỷ đồng với trên 360.000 lượt hộ nghèo và các hộ chính sách khác được vay vốn. Điều này đã giúp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh, giúp cho hơn 42.278 lượt sinh viên, học sinh trang trải chi phí học tập.

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có đóng góp tích cực trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017

Nhờ có mạng lưới Điểm giao dịch xã tại 82 xã, phường, thị trấn và hoạt động của Tổ giao dịch xã, đã có trên 90% các giao dịch của NHCSXH với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện một cách thuận lợi ngay tại địa phương, giúp cho nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận tay người cần vay một cách nhanh nhất, hạn chế được tiêu cực phát sinh trong hoạt động cho vay, đồng thời tiết giảm được chi phí đi lại cho người dân.

Trong thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh phấn đấu đạt được các mục tiêu sau: 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn của NHCSXH; nâng cao hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã, đồng thời tạo điều kiện để bà con dễ tiếp cận các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại phát sinh đề hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả; giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%...

Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương chính quyền các cấp, các Sở ngành, UBMTTQVN tỉnh, các Hội đoàn thể và NHCSXH đã có nhiều đóng góp trong việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trong thời gian qua. Ông khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đặc biệt và xem công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân, xây dựng nông thôn mới và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chi nhánh NHCSXH tỉnh cần tích cực tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và địa phương, củng cố nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tổ Tiết kiệm và vay vốn và các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, ông cũng yêu cầu NHCSXH tỉnh cần phối hợp UBND các cấp thực hiện hiện tuyên truyền, lồng ghép các chương trình khuyến nông – lâm – ngư – công, giúp người dân sử dụng vốn vay có hiệu quả, thoát nghèo bền vững…

Ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, NHCSXH Việt Nam đã vinh danh 04 cá nhân nguyên là lãnh đạo tỉnh đồng thời là Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh qua các thời kỳ đã có nhiều thành tích đóng góp trong 15 năm hoạt động của NHCSXH; tặng giấy khen cho 14 tập thể UBND cấp xã, 16 cá nhân của NHCSXH tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017; UBND tỉnh cũng trao bằng khen cho 15 tập thể và 19 cá nhân có đóng góp tích cực trong 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT