Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp thông qua các tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa và Thể thao
11:59 | 11/10/2017 Print   E-mail    

Chiều nay 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông đã chủ trì cuộc họp thông qua các tờ trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  Sở Văn hóa và Thể Thao và nghe Sở Giáo dục và Đạo tạo trình bày kế hoạch dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần ở cấp Tiểu học. Tham dự họp còn có Sở Tài Chính,  Sở Nội vụ, Ban Văn hóa – Xã hội và UBND các huyện, thành phố.

 

Tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông đã đồng ý thông qua tờ trình của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, mức tiền ăn hàng tháng cho tất cả học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh được điều chỉnh lên mức chung bằng mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch được ăn thêm không quá 3 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán được ăn thêm không quá 5 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

Đối với dự thảo tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý thông qua, đồng thời giao Sở Tài chính thẩm định kinh phí, giao Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế cho Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND bị bãi bỏ do nội dung các Nghị quyết này đã không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

 

*Cũng trong cuộc họp chiều nay, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình bày Kế hoạch triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần đối với học sinh tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020. Kế hoạch đã đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm học 2019-2020, 100% học sinh tiểu học (từ lớp 3 đến lớp 5) đảm bảo chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo báo cáo của Sở GDĐT, năm học 2017 – 2018, đã có 93,9% học sinh tiểu học được học tiếng Anh 4 tiết/tuần. Được biết, để triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 100% học sinh tiểu học cần phải có 321 giáo viên tiếng Anh trong khi số giáo viên tiếng Anh hiện trong biên chế là 193 giáo viên. Tháng 10, 11/2017, tỉnh sẽ tuyển thêm 65 biên chế giáo viên tiếng Anh, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho 100% học sinh tiểu học.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tích cực góp ý cho kế hoạch dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần ở bậc tiểu học, đồng thời rà soát lại điều kiện triển khai dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; Sở GDĐT phối hợp với Sở Nội vụ để đề xuất hình thức tuyển chọn giáo viên, xác định hình thức thi tuyển hay xét tuyển nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào và tham mưu UBND tỉnh báo cáo với HĐND tỉnh trong tháng 10/2017. Ngành giáo dục đào tạo được yêu cầu báo cáo hiện trạng triển khai dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần tại các địa phương, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc để các Sở ngành liên quan cùng giải quyết; các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc tổ chức thi tuyển giáo viên và báo cáo kết quả về Sở GDĐT. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Sở Tài chính có hướng dẫn (bằng văn bản) về kinh phí để các huyện thực hiện ký hợp đồng ngoài biên chế trong thời gian giáo viên nghỉ thai sản.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT