Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh
10:51 | 12/10/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 12/10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 14 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để thảo luận, cho ý kiến đối với tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa VI, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy điều hành hội nghị

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, Phó Bí thư thường trực - Nguyễn Thị Yến cho biết: 9 tháng đầu năm hầu hết các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,33%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,69%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 4,78%; lưu trú tăng 9,65%; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,69%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,48%; ngư nghiệp tăng 3,65%; tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện khoảng 28.754 tỷ đồng, đạt 67,5% kế hoạch, tăng 5,96% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực Y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao đạt nhiều kết quả, công tác bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng chăm lo... 

Về các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017, Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 59 vấn đề mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã nhận diện thông qua thảo luận tại các tổ, đây là những vấn đề cần quan tâm, tập trung thêm các giải pháp để thúc đẩy hiệu quả trong thời gian tới, bao gồm: 25 vấn đề về kinh tế; 13 vấn đề về văn hóa – xã hội; 8 vấn đề về quốc phòng, an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 13 vấn đề về xây dựng Đảng, chính quyền.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ngoài đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm, tại kỳ họp này các đại biểu được nghe quán triệt Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đây là những nội dung quan trọng, là cơ sở để các cấp, các ngành thực hiện giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, là một trong những giải pháp để kiểm soát tài sản cán bộ, phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời lưu ý từ đây đến cuối năm còn rất nhiều việc phải làm, phải chỉ đạo và tổ chức hành động quyết liệt. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao, nhận diện đầy đủ các công việc cần làm của ngành, địa phương mình phụ trách, trực tiếp thực hiện các giải pháp nhằm tạo sự đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ hơn các nhiệm vụ được giao để quyết liệt thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất kế hoạch đề ra cho cả năm./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT