Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới
05:21 | 09/11/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 9-11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”. Đến dự Hội thảo có ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đồng – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Ban Dân vận Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy qua các thời kỳ và đại diện cấp ủy đảng chính quyền, MTTQVN, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

 

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới” là diễn đàn để các đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hay về công tác dân vận; từ đó đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận của tỉnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ đầu năm 2016 đến nay, công tác dân vận của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đồng – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì và điều hành Hội thảo

Trong thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Ban Dân vận tỉnh, huyện, thành ủy tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo”. Trong 2 năm (năm 2016, 2017) đã có 62 tập thể và 19 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các Đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân; tập trung chăm lo nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc và tích cực ghi nhận những kiến nghị của nhân dân, điều này đã củng cố lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Chính quyền.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong mọi giai đoạn, nhất là thời kỳ hội nhập hiện nay và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên  nhân, một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện công tác dân vận. Những giải pháp được các đại biểu đề xuất tập trung vào các vấn đề cấp thiết đối với công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay như: phương pháp nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân; đổi mới nội dung và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh việc đăng ký và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao năng lực, tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác vận động quần chúng…

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban dân vận Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới. Ông cũng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận, xác định công tác dân vận là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Bên cạnh đó, chính quyền cũng cần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, các chủ trương chính sách ban hành phải sát thực tiễn và hợp lòng dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân. Đặc biệt là trong công tác đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phải được giải quyết hài hòa, hợp lý…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT