Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2017 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 12
02:37 | 10/11/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 10 năm 2017 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, 10 tháng đầu năm 2017 và triển khai một số nhiệm trọng tâm 11 tháng năm 2017. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Minh Thông; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ và so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,27% (NQ 7,71%); tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10,72% (NQ 9,91%), doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 2,28% (NQ 0,4%), trong đó dịch vụ cảng tăng 6,84% (NQ 6,28%), doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 8,4% (NQ 7,7%); kim ngạch nhập khẩu tăng 18,27% (NQ 9,48%); nông nghiệp tăng 3,48% (NQ 3,5%), thủy sản tăng 3,59% (NỌ 4,07%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2017 tăng 2,01% so với tháng 12/2016 và tăng 2,59% so với cùng kỳ. Các cơ sở lưu trú 10 tháng đầu năm đã đón và phục vụ khoảng 2,52 triệu lượt khách, đạt 95,31% kế hoạch, tăng 9,96% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 311 ngàn lượt, tăng 12,95% so cùng kỳ.

Về đầu tư nước ngoài, trong tháng 10/2017, trên địa bàn tỉnh có 08 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tính có 22 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 308 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 25.651 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 10/2017, có 09 dự án mới đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 14.481 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, có 35 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 25.466 tỷ đồng, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 470 dự án đầu tư trong nước đăng ký còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 252.934 tỷ đồng.

Về phát triển doanh nghiệp, trong 10 tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.205 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,72% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 9.090 tỷ đồng, tăng 28,79% so cùng kỳ; đăng ký tăng vốn cho 117 doanh nghiệp, tăng 24,47% so cùng kỳ, với số vốn tăng 3.778 tỷ đồng, tăng 135,07% so cùng kỳ; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 157 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký giải thể 112 doanh nghiệp; đăng ký tạm ngưng hoạt động cho 215 doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 13.260 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 98.848 tỷ đồng. Thành lập mới 14 hợp tác xã và 01 Liên hiệp hợp tác xã, tính đến nay toàn tỉnh có 94 hợp tác xã - liên hiệp họp tác xã với 14.660 thành viên và 4.168 lao động; tổng số vốn điều lệ 114,4 tỷ đồng, vốn hoạt động là 463,4 tỷ đồng.

Về tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng ước khoảng 54.445 tỷ đồng, đạt 81,65% dự toán, tăng 10,78% so cùng kỳ, trong đó: thu từ dầu khí 19.812 tỷ đồng, đạt 88,25% dự toán, tăng 8,88% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 13.935 tỷ đồng; đạt 80,32% dự toán, tăng 11,44% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 20.699 tỷ đồng, đạt 77% dự toán, tăng 12,21% so cùng kỳ (NQ 9,91%), trong đó thu ngân sách địa phương được hưởng khoảng 11.665,1 tỷ đồng, đạt 37,1 % dự toán. Tổng chi ngân sách 10 tháng ước khoảng 10.616 tỷ đồng, đạt 69,33% dự toán, tăng 7,47% so cùng kỳ (NQ 8,9%), trong đó: chi đầu tư phát triển 4.860 tỷ đồng, tăng 4,03% so cùng kỳ; chi thường xuyên 5.484 tỷ đồng, tăng 5,74% so cùng kỳ.

Các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể dục – thể thao, thông tin - truyền thông,... được triển khai đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch. Các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội,... đều được quan tâm thực hiện. An sinh xã hội và các chế độ phúc lợi xã hội tiếp tục được duy trì, quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Các lực lượng vũ trang duy trì chế độ trực sẵn sàng chiên đấu, triển khai tốt công tác bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình đề nghị các Sở, ngành, địa phương rà soát lại nội dung các báo cáo, tờ trình phục vụ tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VI sắp tới; tập trung giải ngân, thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành; lập hồ sơ và quyết toán các dự án đã hoàn thành bảo đảm thời gian quy định; xây dựng kế hoạch đầu tư công 2018 và rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt,… Chủ tịch cũng đề nghị Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình quyên góp và phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 12 gây ra.

*Phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 12 gây ra

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 12 gây ra. Chủ tịch Nguyễn Văn Trình kêu gọi các đại biểu với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tự nguyện quyên góp ủng hộ, chia sẻ mất mát, thiệt hại với đồng bào các tỉnh miền Trung. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu, sau buổi quyên góp này, tiếp tục triển khai việc ủng hộ này tại cơ quan, đơn vị nơi công tác. 

Số tiền quyên góp thu được tại cuộc họp hơn 40 triệu đồng. 

Ông Nguyễn Văn Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và các đại biểu tham gia quyên góp

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT