Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh cho các chức sắc tôn giáo
02:48 | 13/11/2017 Print   E-mail    

Sáng nay (13/11), tại Trường Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lớp thứ 2 Bồi dưỡng kiến thức Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2017 cho gần 100 vị chức sắc tôn giáo (Thiên chúa giáo và Tin lành). Đến dự buổi khai giảng có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh; Hội đồng GDQP&AN các huyện, thành phố.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN tỉnh phát biểu khai giảng  lớp Bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Đặng Minh Thông cho biết, mục đích của lớp bồi dưỡng nhằm giới thiệu, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; chính sách về tôn giáo trong điều kiện nước ta đang hội nhập quốc tế và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

Trong thời gian 04 ngày, các chức sắc tôn giáo sẽ được nghe quán triệt 06 chuyên đề: chuyên đề về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phòng, chống chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, GDQP&AN, dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Luật biên giới quốc gia và Luật biển Việt Nam; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố AN&QP.

 Cổng TTĐT tỉnh BR-VT