Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy
04:39 | 13/11/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 13-11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến về một số nội dung đề xuất của Sở Y tế, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể Thao, Sở Ngoại vụ. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. 

Tại cuộc họp, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã góp ý và thông qua những nội dung sau:

* Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chương trình hành động).

Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến tại cuộc họp

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; việc phối hợp của các ban ngành, đoàn thể có liên quan ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền và giáo dục về an toàn thực phẩm được chú trọng cả hình thức lẫn nội dung, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được tăng cường.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến cuối năm 2016, 90% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 60% các chợ loại 1, siêu thị đạt điều kiện; tỷ lệ ngộ độc thực phẩm cấp tính thấp…

Dự thảo Chương trình hành động đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020, 96% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xây dựng 60 cơ sở kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí được công nhận cửa hàng đảm bảo an toàn thực phẩm tại tất cả các huyện, thành phố; 100% các chợ loại 1, siêu thị đạt điều kiện an toàn thực phẩm; 100% xã nông thôn mới đạt tiêu chí an toàn thực phẩm…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bản Dự thảo Chương trình hành động và xem xét nâng cao mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, hướng tới mặt bằng chung về an toàn thực phẩm cao hơn mức trung bình toàn quốc; chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân, đồng thời tăng cường kiểm soát đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong công tác an toàn thực phẩm. Ông cũng đề nghị UBND tỉnh nên có Kế hoạch triển khai thực hiện ngay sau khi Chương trình hành động được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

* Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn giám sát (được thành lập theo Quyết định số 398-QĐ/TU của Tỉnh ủy), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị tổng hợp thành một bản báo cáo chung để trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó cần đề xuất thêm các giải pháp bảo vệ môi trường một cách thiết thực; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các cá nhân chưa thực hiện tốt Nghị quyết 24-NQ/TW. Ông cũng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ trực tiếp đi khảo sát thực địa tại những điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh, từ đó đề ra phương hướng chỉ đạo phù hợp để cải thiện, bảo vệ môi trường.

* Báo Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo việc cấp phát báo miễn phí cho các đối tượng ngoài quy định.

Ông Phan Đức Hiền - Tổng Biên tập báo Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày báo cáo tại cuộc họp

Nhằm kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và định hướng dư luận xã hội; đồng thời để các ấn phẩm của Báo – kênh thông tin chính thống của Đảng bộ tỉnh đến tận tay các cán bộ lão thành cách mạng và nhân dân địa phương, Báo BR-VT đề xuất phương án cấp phát báo miễn phí cho 4.538 người là các Đảng viên có huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên và các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, từ cấp phó giám đốc Sở trở lên (đã nghỉ hưu). Tổng kinh phí mua báo cho hai đối tượng trên là hơn 6 tỷ đồng/năm.

* Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đồng ý thông qua chủ trương về việc đăng cai tổ chức “Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI – năm 2019” tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Phương án ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bà Rịa – Vũng Tàu với chính quyền vùng Veneto (Italia).

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT