Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị quán triệt, phổ biến Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
04:34 | 14/11/2017 Print   E-mail    

Sáng nay (14/11), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư Pháp; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung mới những nội dung gắn liền với vai trò thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan ban, ngành, địa phương. Sau Hội nghị này, đề nghị các cơ quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn với công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương như: tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật Tiếp cận thông tin, BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội (bao gồm cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp…); rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt chú trọng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin; về việc xử phạt hành chính trong các lĩnh vực, kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp….

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan thông tin, truyền thông có kế hoạch triển khai tuyên truyền rộng rãi các nội dung 02 đạo luật này đến nhân dân thông qua các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội thông tin, tuyên truyền các nội dung mới của 02 đạo luật này đến người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cán bộ pháp chế các Sở, ngành cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác triển khai thực hiện các nội dung luật định, đặc biệt là công tác tham mưu về cơ chế, chính sách…

Quang cảnh Hội nghị

Trong một buổi sáng, Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình triển khai quán triệt những điểm mới cơ bản của BLHS năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, gồm 26 chương và 426 Điều và Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 06-4-2016, tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018, gồm 05 chương, 37 Điều./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT