Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Lãnh đạo tỉnh họp thông qua phương án xây dựng trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
05:23 | 14/11/2017 Print   E-mail    

Chiều nay 14-11, ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Sở, ngành liên quan để thông qua phương án xây dựng trụ sở Đài.

 

Hiện nay, trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đang xuống cấp nghiêm trọng, diện tích các phòng chức năng hiện hữu không đáp ứng yêu cầu và công năng sử dụng, không còn phù hợp với sự phát triển của ngành truyền hình số. Trước tình hình đó, Đài đã có công văn gửi UBND tỉnh xin chủ trương phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tháng 9/2017, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để bàn về phương án đầu tư xây dựng và mở rộng khuôn viên trụ sở Đài. Các thành viên dự họp thống nhất phương án đầu tư xây mới trụ sở Đài, giá trị xây mới công trình dự kiến khoảng 119 tỷ đồng; đồng thời đề xuất kiến nghị UBND tỉnh cho phép mở rộng khuôn viên trụ sở Đài, tiếp cận hai trục đường chính của thành phố Bà Rịa là Cách mạng tháng Tám và Phạm Văn Đồng, diện tích mở rộng thêm là khoảng 9.140m2. 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Đặng Minh Thông cơ bản ủng hộ chủ trương mở rộng Đài; tuy nhiên ông cũng cho biết, trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương xây dựng mới trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp là chủ đầu tư) nhưng không đề cập đến việc mở rộng diện tích xây dựng. Do đó, UBND tỉnh cần báo cáo phương án đầu tư xây dựng và mở rộng trụ sở Đài với Thường trực UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, cho chủ trương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi tuyển phương án thiết kế, trụ sở Đài xây dựng mới phải đảm bảo tính kiến trúc và phát huy công năng. Sau khi tuyển chọn được phương án thiết kế, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm định và báo cáo UBND tỉnh. Ngoài ra, trong thời gian xây dựng lại trụ sở, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phải đảm bảo hoạt động sản xuất các chương trình của Đài.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT