Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
04:53 | 01/12/2017 Print   E-mail    

Sáng nay 1-12, tại Hội trường Thành ủy (TP. Vũng Tàu), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đến tham dự Đại hội có Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Xinh – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh miền Đông Nam Bộ và hơn 200 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học của tỉnh.

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Liên hiệp Hội) được thành lập từ năm 1997; là một tổ chức chính trị - xã hội của các nhà khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; có chức năng tập hợp, kết nối đội ngũ trí thức và khoa học công nghệ, phát huy các thành tựu đạt được, thi đua lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội đã từng bước khẳng định vai trò của một tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức, góp phần tạo nên những thành tựu chung của tỉnh. Liên hiệp Hội hiện có 23 Hội thành viên và 04 Trung tâm trực thuộc với trên 20.000 hội viên. Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp Hội đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ cho các hội viên; động viên đội ngũ trí thức tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội; đồng thời đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. Ngoài ra, Liên hiệp Hội còn triển khai nghiên cứu, ứng dụng nhiều đề tài khoa học phát huy hiệu quả trong thực tế; thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tỉnh; tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội Đảng, các dự án Luật, dự án phát triển kinh tế - xã hội và các công trình nghiên cứu của tỉnh…

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ông Trần Văn Khánh - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Hội khóa II, III trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật" cho các cá nhân

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Liên hiệp Hội đề ra mục tiêu trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các Hội thành viên và hội viên; là nhân tố quan trọng đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương những thành tích của Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu Liên hiệp Hội cần xem xét, khắc phục những bất cập còn tồn tại trong quá trình hoạt động. Ông cũng đề nghị Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tập trung củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên nhằm thu hút các nhân tố tiêu biểu, đội ngũ trí thức tham gia vào tổ chức Hội. Quán triệt quan điểm tri thức là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức, là nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội hoạt động hiệu quả và tham gia tư vấn, phản biện các đề án, dự án lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo…

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng cho đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tặng Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh bức trướng với nội dung “ĐOÀN KẾT – TRÍ TUỆ – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN”

Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022) ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên hiệp Hội khóa IV (nhiệm kỳ 2017 – 2022) gồm 33 thành viên, ông Trương Thành Công được bầu là Chủ tịch Liên hiệp Hội.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Cũng tại Đại hội, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của UBND tỉnh, Kỷ niệm chương và Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp Hội.

Ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh
cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp Hội có thành tích xuất sắc trong công tác,
nhiệm kỳ III (2012 - 2017)

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT