Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Thường trực UBND tỉnh: nghe báo cáo kết quả thanh tra các dự án chậm triển khai năm 2017 trên địa bàn tỉnh
03:52 | 05/12/2017 Print   E-mail    

Sáng nay (5/12), Ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả thanh tra các dự án chậm triển khai của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thành Long, Lê Tuấn Quốc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Minh Thông; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh còn 132 dự án chậm triển khai. Trong năm 2017, UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động 25 dự án đầu tư (06 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án đầu tư trong nước); chấm dứt hiệu lực pháp lý 20 văn bản chủ trương đầu tư do nhà đầu tư không tiếp tục triển khai dự án và chậm tiến độ thực hiện; giãn tiến độ đầu tư cho 10 dự án (gồm 08 dự án ngoài khu công nghiệp, nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ và 02 dự án trong KCN).

Tổng cộng từ thời điểm xây dựng phương án xử lý dự án chậm triển khai vào năm 2014 đến nay, Tỉnh đã thực hiện chấm dứt 110 Dự án, trong đó có 26 dự án trong khu công nghiệp, 42 dự án nhà ở, 6 dự án cụm công nghiệp và 36 dự án ngoài khu công nghiệp; chấm dứt hiệu lực pháp lý 56 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư do các nhà đầu tư không thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định; giãn tiến độ cho 49 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai và đưa dự án vào hoạt động.

Chủ tịch Nguyễn Văn Trình phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Văn Trình yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục phối hợp, rà soát lại các dự án, xem xét xử lý dứt điểm các dự án mới thỏa thuận địa điểm nhưng nhà đầu tư không tiến hành các thủ tục theo quy định. Đối với những dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc cho chủ đầu tư tiến hành thực hiện dự án theo cam kết. Chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất quan điểm trong xử lý các dự án chậm triển khai, đảm bảo tính công bằng, khách quan theo qui định của pháp luật; tiếp tục thanh tra đối với những dự án đã giao đất, cho thuê đất; đồng thời thông báo công khai các dự án đã thu hồi, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng.

*Cũng tại cuộc họp Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo giải trình một số nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa VI về tình hình hoạt động của các trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; tình hình khai thác khoáng sản và các vấn đề liên quan đến khu đất 266 và 268 đường Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

Chủ tịch Nguyễn Văn Trình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉnh sửa, hoàn tất báo cáo để giải trình tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa VI; nội dung báo cáo cần giải trình ngắn gọn, đúng trọng tâm chất vấn, gắn với trách nhiệm của cơ quan chức năng và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Cổng TTĐT tỉnh BRVT