Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Họp nghe báo cáo việc điều chỉnh tên trên giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương
01:45 | 06/12/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 6/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc điều chỉnh tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương.

Được biết, Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư năm 1997 gồm: đại diện bên Việt Nam là Công ty Đại Dương và đại diện bên nước ngoài là Sungei Way Holdings (Viet Nam) Sdn. Bhd, trụ sở tại Malaysia. Công ty Liên doanh được thành lập để thực hiện dự án thăm dò, khai thác đá tại núi Thị (Núi Dinh), xã Long Hương, thành phố Bà Rịa (nay là phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa).

 

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, năm 1988 UBND tỉnh đã chấp thuận cho Công ty Đại Dương thuê 424.000m2 đất để góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) vào vốn pháp định trong Công ty Liên doanh Sungei Way Đại Dương thực hiện dự án khai thác đá xây dựng tại xã Long Hương, thị xã Bà Rịa; đồng thời cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty Liên doanh để thực hiện dự án nêu trên.

Năm 2013, Công ty TNHH Du lịch, sản xuất TM Hương Phong được Tỉnh ủy cử làm đối tác phía Việt Nam trong Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương thay thế Công ty Đại Dương đã giải thể. Cũng tại thời điểm này, Công ty TNHH Du lịch, sản xuất TM Hương Phong đã được UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất, tuy nhiên Công ty chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cho thuê đất làm cơ sở xác định giá trị góp vốn của Việt Nam trong Công ty Liên doanh. Sau đó, Công ty TNHH Du lịch, sản xuất TM Hương Phong đã mua lại toàn bộ phần góp vốn của Sungei Way Holdings (Viet Nam) Sdn. Bhd và thành lập Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong để kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Liên doanh, tiếp tục thực hiện dự án.

Để giải quyết theo đúng thủ tục quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức họp với các sở, ban, ngành liên quan để thống nhất hướng giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong hoàn tất hồ sơ dự án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Lê Tuấn Quốc giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện cho Công ty TNHH khai thác và sản xuất đá Hương Phong điều chỉnh tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ trước đây đã cấp cho Công ty Liên doanh TNHH Sungei Way Đại Dương, thời hạn hoàn tất chậm nhất vào cuối tháng 12/2017.

Cổng TTĐT tỉnh BRVT