Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị giao ban công tác Dân vận khu vực Đông Nam Bộ năm 2017
03:55 | 06/12/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 6/12, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận khu vực Đông Nam bộ.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh: Tây Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu 7.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, các tỉnh, thành ủy khu vực Đông Nam Bộ đã xem công tác dân vận là yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện nghị quyết đã đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo… được tổ chức sơ, tổng kết nghiêm túc, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực đã đi vào thực tiễn cuộc sống, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tiếp tục thực hiện; Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác dân vận được coi trọng; chế độ định kỳ làm việc với dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới, qua đó nắm sát tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và định hướng trong thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác dân vận của các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ trong năm 2017 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác tham mưu triển khai, cụ thể hóa các nội dung trọng tâm công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng ở một số địa phương chưa được thật sự quan tâm thường xuyên, chưa toàn diện; việc nắm và dự báo tình hình nhân dân, lắng nghe, giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân có lúc chưa kịp thời; việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện công tác dân vận có nơi còn lúng túng; cụ thể hóa triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và các ngành thuộc các cơ quan nhà nước còn nhiều hạn chế; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự rõ nét, còn biểu hiện hành chính hóa; công tác phản biện xã hội vẫn còn lúng túng; phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn dàn trãi, hiệu quả chưa cao; việc nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo có lúc chưa đầy đủ và kịp thời...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm các vấn đề về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề liên quan đến tình hình nhân dân, đồng thời dự báo tình hình địa phương, khu vực và đề xuất giải pháp công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới.

 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác dân vận của các địa phương khu vực Đông Nam bộ, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác dân vận của các địa phương khu vực Đông Nam bộ. Đồng chí yêu cầu các địa phương khu vực Đông Nam bộ tiếp tục nỗ lực trong công tác tham mưu nhằm đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp ở địa phương; lựa chọn công tác dân vận trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; cần quan tâm tham mưu giải quyết công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vấn đề công tác tiếp dân, đối thoại với dân,…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT