Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Tăng cường truyền thông về các mô hình chuỗi thực phẩm an toàn
08:04 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 5-1, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở, ngành về đề án “Xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn” trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến hết năm 2017, trên địa bàn tỉnh hiện có 17 mô hình quản lý an toàn thực phẩm đã được chứng nhận đạt chuẩn theo chuỗi thực phẩm an toàn (TPAT), trong đó có 8 chuỗi rau, quả; 5 chuỗi thịt; 4 chuỗi thủy sản. Các sản phẩm thuộc chuỗi TPAT đã được ghi chép hồ sơ, giám sát chất lượng chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu đến khi tiêu thụ. Các cơ sở tham gia chuỗi TPAT đã được cải thiện đáng kể về các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm…

Chiều cùng ngày, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại điểm trồng rau an toàn thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành và một số hộ kinh doanh thực phẩm thuộc chuỗi TPAT.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, giám sát tại một số hộ trồng rau an toàn thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành thuộc chuỗi thực phẩm an toàn.
Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì, giám sát tại một số hộ trồng rau an toàn thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành thuộc chuỗi thực phẩm an toàn.

Qua giám sát và khảo sát thực tế, đồng chí Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, đề án thí điểm “Xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi TPAT” trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã phát huy hiệu quả, người dân đã tham gia tích cực vào đề án. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án xây dựng chuỗi TPAT, các ngành liên quan cần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tăng cường quảng bá, tạo niềm tin cho người dân về TPAT.

nguồn: baobariavungtau.com.vn