Liên kết site Liên kết site
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017
03:43 | 08/01/2018 Print   E-mail    

Sáng nay (8-1), tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2018. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Long tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2017 nhiệm vụ tài chính - NSNN trong cả nước đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm 2017, thu cân đối NSNN ước đạt 1.283.000 tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng, tương đương vượt 5,9% dự toán và tăng gần 44.000 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Số vượt thu là của ngân sách địa phương, chủ yếu là vượt thu tiền sử dụng đất. Các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách. Chi NSNN đạt gần 76% dự toán. Chi vốn trái phiếu Chính phủ đạt khoảng 23,5%.

Bộ Tài chính cũng đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 946 thủ tục, đơn giản hóa 38 và bãi bỏ 4 thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tính đến cuối tháng 12/2017, hệ thống khai thuế qua mạng đã phủ rộng hơn với gần 624.000 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt gần 100% số doanh nghiệp kê khai.

Năm 2018, ngành tài chính dự toán thu NSNN là 1.319,2 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa là 1.099,3 nghìn tỷ đồng; thu dầu thô khoảng 35,9 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179 nghìn tỷ đồng. Dự toán chi NSNN là 1.523,2 nghìn tỷ đồng; bội chi NSNN là 204 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành tài chính vẫn còn gặp nhiều khó khăn do năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tăng trưởng chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp có đóng góp số thu lớn cho NSNN thấp; dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, trong khi nhu cầu chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh lớn; thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân...

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2017, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 71.195,3 tỷ đồng đạt 108,6% so dự toán, trong đó thu từ dầu thô là 28.606,2 tỷ đồng đạt 127,4% so dự toán; thu xuất nhập khẩu là 17.713,5 tỷ đồng đạt 102,1% dự toán; thu nội địa là 24.875,6 tỷ đồng đạt 92,5%. Năm 2018, Tỉnh dự toán thu NSNN là 64.217 tỷ đồng; trong đó thu ngân sách địa phương là 17.667,1 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 17.667,1 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của ngành tài chính trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017. Để các hoạt động tài chính trong thời gian tới phát triển hiệu quả hơn, Thủ tướng đề nghị ngành tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động có các giải pháp thiết thực khắc phục khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; rà soát lại các chính sách pháp luật về thuế hiện hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo hướng bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế; đẩy mạnh công tác điều tiết, đảm bảo cân đối thu chi NSNN, nhất là ở cấp địa phương; thực hiện giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài sản công một cách hiệu quả, an toàn; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế, tài chính; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong ngành tài chính,...

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT